SOUTĚŽTE O ZLATÉ OKO 2017

Agentura POZITIF vyhlašuje 13. ročník fotografické soutěže ZLATÉ OKO pro nejlepší snímek roku 2017 od českého autora s tematikou motoristického sportu.

Níže na této stránce můžete do soutěže přihlásit až tři vaše fotografie.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

 

1. Autorem fotografie musí být občan České republiky.

2. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivé snímky, nikoliv seriály. Každý autor může přihlásit nejvýše tři snímky.

3. Snímek musí být pořízen v roce 2017.

4. Snímky je možné přihlásit pouze v digitální podobě.

5. Každý soutěžící je povinen vyplnit online  přihlášku. Do příslušné rubriky je potřeba uvést názvy jednotlivých snímků (nestačí pouze programem generované sériové označení) a akcí, během nichž byly pořízeny.

6. Uzávěrka pro zasílání soutěžních snímků je 31. ledna 2018, přičemž akceptovány budou pouze snímky odeslané pomocí našeho formuláře spolu s řádně vyplněnou přihláškou.

7. Autor snímku se v případě zveřejnění oceněného snímku v souvislosti se soutěží Zlaté oko® vzdává nároku na autorský honorář. Zároveň souhlasí s tím, že bude z vítězného snímku pořízena zvětšenina o rozměru přibližně 150x100 cm pro účely vystavení během slavnostního vyhlášení v tomto i následujících ročnících.

8. Autorovi vítězného snímku bude předána trofej během slavnostního vyhlášení ankety o Zlatý volant® 2017 ve čtvrtek 22. února 2018 v Kongresovém sále PVA Expo Praha.

Udělení souhlasu:

Odesláním této přihlášky zároveň uděluji svůj souhlas s tím, aby agentura POZITIF použila v souladu s autorským zákonem v této přihlášce uvedené fotografie pro účely aktivit spojených s propagací fotografické soutěže Zlaté Oko®, jako jsou například inzerce v médiích a internetová prezentace. Fotografie lze použít i pro marketingové účely výlučně spojené se soutěží Zlaté Oko®.

Soutěžní fotografie nahrávejte v datové velikosti do 3 MB. Fotografie nemusí mít v tuto chvíli maximální rozlišení. Měla by ovšem projít kvalitní kompresí bez technických nedostatků.

Adresa ve formátu ulice, číslo, PSČ, město

PARTNER ZLATÉHO OKA

PŘEDSTAVUJEME VÍTĚZNÉ SNÍMKY MINULÝCH ROČNÍKŮ SOUTĚŽE

Pin It on Pinterest

Shares
Share This