Novinářská akreditace (dále jen akreditace) na galavečer ankety Zlatý volant konaný 6.února 2012 v prostorách budovy Cubex v Praze může být udělena redaktorům a zpravodajům, fotografům, fotoreportérům, redaktorům televizních a rozhlasových stanic a jejich štábům nebo reportérům webových zpravodajských portálů. O akreditaci / fotopas je nutné zažádat výhradně přes registrační formulář. Zasláním žádosti nevzniká automaticky nárok na udělení akreditace. Potvrzena či zamítnuta bude následně e-mailem. Žádostí o akreditaci vyjadřuje žadatel zájem informovat o akci i před jejím konáním.

Každé médium může získat jednu, maximálně dvě akreditace, nerozhodne-li vyhlašovatel ankety Zlatý volant jinak. O akreditace je nutné požádat nejpozději 7 dní před akcí.
Žádost o akreditaci by měla obsahovat i případné další požadavky (například žádost o zprostředkování rozhovoru s konkrétními účastníky události).

Žádáme žadatele o akreditaci, aby po uveřejnění článku, obrazové či zvukové reportáže a dalších výstupů z akce materiál zaslali na e-mailovou adresu info@pozitif.cz a media@pozitif.cz. Mediální podpora ankety Zlatý volant před slavnostním vyhlášením výsledků může mít pozitivní vliv pro udělení novinářské akreditace.

Udělená akreditace je nepřenosná a bude vydána pouze na základě předložení občanského/řidičského průkazu či pasu. V případě ztráty akreditačního osvědčení nevzniká automaticky nárok na vystavení nového.

Udělená akreditace opravňuje k volnému vstupu na slavnostní večer vyhlášení ankety Zlatý volant včetně parkování a vstup na tiskovou konferenci. Instrukce včetně časového harmonogramu budou po případné udělení akreditaci zaslány na mail uvedený v žádosti o akreditaci.

Rozhovory

O záměru novinářů pořídit rozhovor s vítězi, hosty nebo nominovanými aktéry ankety, avizovaném v akreditační žádosti, pořadatel aktéry ankety s předstihem informuje. Nemůže nicméně zaručit, že oslovený aktér ankety rozhovor následně poskytne.

Fotografování

Fotografovat je možné bez omezení, pouze však v místech k tomu určených. Fotograf by měl dbát především na dodržení bezpečnosti, respektovat pravidla natáčení TV pořadu ze slavnostního galavečera a vždy respektovat případné upozornění pořadatelů.

Natáčení

Natáčení během slavnostního večera a hlavního programu události Zlatý volant je zakázáno. Natáčení je možné, pouze však v místech k tomu určených. Kameraman by měl dbát a vždy respektovat případné upozornění pořadatelů událostí Zlatý Volant.

Rozhovory

Prostor pro rozhovory s účastníky bude vyhrazen v rámci tiskové konference konané bezprostředně po skončení hlavního programu. Prostor pro individuální rozhovory bude po skončení tiskové konference.

Anketa Zlaté Oko

Žádost o akreditaci není současně přihláškou do ankety Zlatý volant. Pokud se zájemce chce přihlásit do ankety Zlatý volant je nutné vyplnit přihlášku k tomu určenou. A to v sekci Zlaté oko zde.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This