Zveřejňujeme tabulku s údaji o hlasování odborné poroty a široké veřejnosti. Odborná porota je tradičně složená z českých motoristických novinářů. Skladba poroty se každý rok mění a v době před vyhlášením výsledků je tajná, aby nemohlo docházet k ovlivňování jejích členů. Porotci hlasovali formou webového formuláře. Počet hlasujících se kategorii od kategorie různí (od 17 do 24 porotců), protože porotci nemají povinnost hlasovat ve všech kategoriích. Zároveň platí, že pokud se porotce rozhodne v některé z kategorií hlasovat, musí navrhnout někoho z nominovaných na první, druhé i třetí místo (po třech, dvou, resp. jednom bodu). Svým hlasováním porotci souhlasili se zveřejněním jejich volby.  

Novinkou ročníku 2018 bylo zapojení široké veřejnosti do všech sportovních kategorií. Ve finálních výsledcích měla porota 2/3 váhy hlasů a široká veřejnost 1/3. Zavedená novinka zamíchala s výsledky hned v několika kategoriích. 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Sdílej

Sdílej s přáteli.